Innovatievraag thuiszitters

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Tips en Tools
  4. chevron_right
  5. Innovatievraag thuiszitters

Innovatievraag thuiszitters

Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs? Daarover gaat de innovatievraag waar Heliomare, met ondersteuning van de PO-Raad, aan werkt.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die op afstand onderwijs krijgen of een extra ondersteuningsbehoefte hebben. ICT wordt al heel lang ingezet om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden in het leren, maar onduidelijk is wat ├ęcht goed werkt. ICT moet kunnen worden ingezet om te zorgen dat leerlingen in resultaten niet achterblijven, maar ook op sociaal vlak aansluiting blijven hebben met school en leeftijdsgenoten.

De innovatievraag van Heliomare richt zich op casussen van (dreigende) thuiszitters binnen het onderwijs, maar de onderzoeksvragen kunnen ook inzichten geven voor het regulier of flexibel onderwijs. Welke ICT-hulpmiddelen kunnen worden ingezet als maatwerk geleverd moet worden en flexibel leren aan de orde is?

Heliomare en het initiatief Passend onderwijs thuis hebben contact gezocht met elkaar, met als doel kennis te delen en elkaar te versterken.

Menu