Cathy de Boer

AutismeDyslexieGedragLerenNieuwkomers/NT2
Primair Onderwijs
LeerlingenOudersProfessionals

Noord-Holland

Landelijk

Vr

Over Mij

c.deboer@zaanprimair.nl

0636193377

Zaanprimair

orthopedagoog

Mijn naam is Cathy de Boer en heb na de Pabo, orthopedagogiek gestudeerd. Na een paar jaar als leerkracht voor de klas te hebben gestaan (met name als invaller) heb ik bij een organisatie gewerkt waar thuiszitters werden opgevangen (deze kinderen hadden zeer ernstige gedragsproblemen waardoor het naar school gaan niet lukte). Ook heb ik een jaar als vrijwilliger bij de Kindertelefoon gewerkt en daarnaast drie jaar bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Nu werkt ik als onderwijs adviseur en ondersteun ik scholen (en ouders) met verschillende vragen omtrent leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal emotionele problematiek. Verder werk ik één dag als orthopedagoog op een Nieuwkomersschool.
Menu