Privacyverklaring

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Privacyverklaring
Privacy statement & cookies
1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Passend Onderwijs thuis.

Passend onderwijs thuis hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt passend onderwijs thuis passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

Passend onderwijs thuis verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

Passend onderwijs thuis bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor passend onderwijs thuis deze verzamelt of verwerkt.

Passend onderwijs thuis neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar info@passendonderwijsthuis.nl.

Hoe verzamelt passend onderwijs thuis persoonsgegevens

Passend onderwijs thuis verzamelt persoonsgegevens op basis van uw toestemming (die u ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die u met de Passend Onderwijs thuis aangaat.

Passend onderwijs thuis verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf
Als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de Passend onderwijs
thuis. of als u zelf informatie plaatst op onze website of platform.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Passend onderwijs thuis verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om; Uw informatie te tonen via de site, deze informatie heeft u zelf opgegeven U toegang te geven tot het forum van de passend onderwijs thuis, deze heeft u zelf aangevraagd; u een nieuwsbrief van Passend onderwijs thuis toe te zenden; inzicht te krijgen in het gebruik van deze vorm van dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren; de relatie tussen u en passend onderwijs thuis te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens; marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;

Met wie delen wij deze informatie?
Met leveranciers van passend onderwijs thuis

Passend onderwijs thuis kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers,verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens Passend onderwijs thuis persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van Passend onderwijs thuis

In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen kan passend onderwijs thuis persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als passend onderwijs thuis daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

U heeft in lijn met de AVG -voor zover redelijkerwijs mogelijk- het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u
van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres
info@passendonderwijsthuis.nl

Beveiliging van informatie

Passend onderwijs thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@passendonderwijsthuis.nl

Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de Passend onderwijs thuis in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal passend onderwijs thuis u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van passend onderwijs thuis geraadpleegd worden.

Cookies

Wij gebruiken op deze website geen cookies waar wij uw toestemming voor nodig hebben.
Onderstaande cookies gebruiken wij wel.

Functionele Cookies

Dankzij cookies hoeft u als gebruiker van een site niet steeds dezelfde informatie in te voeren
of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van een website.

Analytische Cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren,
gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen.

Menu